Jak napisać upoważnienie? Czym się różni od pełnomocnictwa?

Upoważnienie to dokument pisemny, który pozwala osobie wyznaczonej wykonywać określone czynności w imieniu tego, kto udzielił upoważnienia. Dokument ten przydaje się w różnych sytuacjach – zarówno w biznesie, jak i życiu codziennym. Sprawdź, jak napisać upoważnienie i czym różni się od pełnomocnictwa.

Jak napisać upoważnienie? Wskazówki

Upoważnienie powinno zawierać kluczowe elementy, aby zostało uznane za ważne i było skuteczne. Zanim zaczniesz je wypełniać, musisz wiedzieć, jak wygląda upoważnienie do załatwienia spraw wzór. Jest on ogólnodostępny. Najważniejsze, aby dokument zawierał:

 • dane osobowe udzielającego upoważnienia
 • dane osobowe otrzymującego upoważnienie
 • zakres upoważnienia
 • okres ważności upoważnienia
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia

Pisanie upoważnienia jest proste, jednak wymaga dokładności, żeby dokument był zgodny z przepisami prawa. Warto postępować według wskazówek, aby upoważnienie było skuteczne:

 1. Nagłówek – w prawym górnym rogu wpisz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu.
 2. Tytuł – umieść go na środku strony.
 3. Treść – zacznij od wskazania osoby upoważniającej, następnie wprowadź dane osoby upoważnionej. Dokładnie opisz zakres upoważnienia.
 4. Podpis – umieść własnoręczny podpis jako osoby upoważniającej na końcu dokumentu.

Upoważnienie a pełnomocnictwo – zasadnicze różnice

Upoważnienie to zupełnie inny dokument niż pełnomocnictwo. Ma swoje zasady, zupełnie jak np. umowa o wolontariat wzór. Jaka jednak jest różnica pomiędzy nimi? Upoważnienie i pełnomocnictwo bywają używane zamiennie, jednak znacznie się od siebie różnią:

 • Upoważnienie dotyczy konkretnych czynności i jest ograniczone oraz bardzo precyzyjne. Pełnomocnictwo obejmuje szeroki zakres czynności i zwykle daje większe uprawnienia.
 • Upoważnienia można udzielić pisemnie, natomiast pełnomocnictwo często wymaga formy notarialnej – zwłaszcza jeśli dotyczy czynności prawnych, takich jak sprzedaż mieszkania.
 • Upoważnienia można użyć do jednorazowej czynności (np. odbioru paczki na poczcie). Pełnomocnictwo stosuje się przy długoterminowych działaniach (np. zawieranie umów lub zarządzanie finansami).

Warto pamiętać, że…

Upoważnienie jest praktycznym dokumentem pozwalającym uprawnionej osobie wykonywać określone czynności. Taki dokument często stosuje się w codziennym życiu – zwłaszcza w przypadku, gdy samodzielne załatwienie sprawy jest niemożliwe. Pisanie upoważnienia nie jest trudne, jednak wymaga uwzględnienia zachowania kluczowych elementów w dokumencie. Tylko w ten sposób nabierze on mocy prawnej – będzie ważny i skuteczny.

Zanim zaczniesz wypisywać dokument osobie, którą chcesz upoważnić do wykonywania ważnych spraw w twoim imieniu, porównaj upoważnienie z pełnomocnictwem. Wiele osób zamiennie używa określeń, tymczasem to dwa inne dokumenty. Może się okazać, że upoważnienie w twoim przypadku nie będzie wystarczające. W tym miejscu sprawdzisz wzory dokumentów, dzięki czemu prościej będzie ci przygotować odpowiednie pismo: https://aleo.com/pl/blog/wzory-dokumentow/.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *