Fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej (KIGS) oraz Stowarzyszenie Aquila (AQUILA) to organizacje pozarządowe, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności od lat wspierały i wspierają różne grupy społeczne, świadcząc różnego rodzaju pomoc, w tym pomoc prawną (w szczególności w dziedzinie prawa konsumenckiego). Biorąc pod uwagę misje, jakimi kierują się obie organizacje, KIGS i AQUILA postanowiły połączyć siły.

Jako Konsorcjum złożone z KIGS i AQUILA wygraliśmy konkurs ogłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i będziemy realizować zadanie publiczne pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020, które finansowane jest ze środków UOKiK.

W ramach projektu uruchomiliśmy dla Państwa stronę internetową dlakonsumenta.pl, na której udostępniamy dokładne informacje dotyczące naszej aktywności.

W zakładce DANE KONTAKTOWE zamieściliśmy informacje w jaki sposób i w jakich godzinach można się z nami skontaktować.

Na podstronach z zakładki JESTEM KONSUMENTEM  zamieściliśmy wzory podstawowych pism i różnego rodzaju materiały edukacyjne, które powstaną w związku z naszymi akcjami (planujemy je intensywnie przeprowadzać) oraz te, które już zostały stworzone dla konsumentów.

W zakładce dla instytucji konsumenckich znajdą się informacje, którymi chcemy się podzielić z całym środowiskiem konsumenckim.

Nasze działania uzupełniają istniejący system pomocy konsumentom. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje gdzie konsumenci mogą uzyskać fachową, bezpłatną pomoc prawną:

W przypadku spraw indywidualnych bezpłatnej pomocy konsumentom udzielają:

W SPRAWACH OGÓLNYCH:

 • Infolinia Konsumencka:

  • w sprawach prostych bez analizy dokumentów,
  • nr tel.: 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
  • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00,
  • opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckie Centrum E-porad:

  • w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,
  • adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

  • w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,
  • wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem www.uokik.gov.pl/wiih
 • Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów:

  • sprawy proste oraz wymagające analizy dokumentów,
  • wystąpienia do przedsiębiorców oraz pisma procesowe,
  • wykaz rzeczników dostępny jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/rzecznicy. Ponadto adres do rzecznika można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Konsumencką
 • Europejskie Centrum Konsumenckie:

  • sprawy transgraniczne, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii,,
  • pomoc prawna dotycząca sporów ponadgranicznych,
  • strona internetowa: konsument.gov.pl

SPECJALISTYCZNYCH PORAD UDZIELAJĄ RÓWNIEŻ:

 • Rzecznik Finansowy:

  • w sprawach z zakresu ubezpieczeń i finansów,
  • nr tel. 22 333 73 26-27,
  • adres strony internetowej: www.rf.gov.pl
 • Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

  • w sprawach telekomunikacyjnych,
  • nr tel. 22 330 40 00,
  • adres strony internetowej: www.cik.uke.gov.pl
 • Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych:

  • w sprawach dotyczących energii i paliw,
  • nr tel. 22 244 26 36,
  • adres e-mail: drr@ure.gov.pl,
  • adres strony internetowej: www.ure.gov.pl.

POMOC NA ETAPIE SĄDOWYM:

Jeżeli nie udało się Państwu polubownie rozwiązać konfliktu z przedsiębiorcą i chcą Państwo dochodzić swoich praw w sądzie albo przedsiębiorca pozwał Państwa do sądu, nieodpłatną pomoc prawną na etapie sądowym świadczy Stowarzyszenie AQUILA z Wrocławia. Informacje na ten temat znajdą Państwo pod numerem telefonu 71 74 000 22 oraz na stronie internetowej http://prawo-konsumenckie.pl/.

POMOC W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA (NP. OSZUSTWO, KRADZIEŻ, PODROBIENIE PODPISU):

Policja – nr telefonu 112 lub 997

W przypadku spraw nieindywidualnych

Jeśli konsument podejrzewa, że przedsiębiorca swoim działaniem narusza zbiorowe interesy konsumentów, może złożyć pisemne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie. Zawiadomienie jest jedynie sygnałem dla Prezesa UOKiK dot. stosowania praktyk i tylko od niego zależy czy postępowanie zostanie wszczęte czy też nie. Jako osoba zgłaszająca konsument nie jest stroną postępowania i nie zostanie poinformowany o jego wynikach. UOKiK nie udziela porad konsumentom ani nie rozstrzyga indywidualnych sporów z przedsiębiorcami.