Zadanie Upowszechnianie i ochrona
praw konsumentów w latach 2019-2020
jest finansowane przez
NIEODPŁATNA
POMOC PRAWNA
KONSUMENCIE
NIE JESTEŚ SAM
HOME2020-03-27T14:03:27+01:00

W ramach projektu powstało dziesięć stałych regionalnych ośrodków konsumenckich, w których prowadzimy nieodpłatne poradnictwo konsumenckie i sporządzamy pisma dla konsumentów (w tym pisma procesowe i wnioski ADR). Lokalizacje Ośrodków zostały umieszczone ma mapie ośrodków.

W sprawach konsumenckich bezpłatnej pomocy udzielają również inne podmioty. Po kliknięciu na konkretną kategorię spraw z zielonej tabelki obok, poniżej wyświetlą się szczegółowe informacje.

W sprawach ogólnych
 • Infolinia Konsumencka:

  • w sprawach prostych bez analizy dokumentów,
  • nr tel.: 801 440 220 oraz 22 290 89 16,
  • czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 18:00,
  • opłata wg taryfy operatora.
 • Konsumenckie Centrum E-porad:

  • w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,
  • adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl
 • Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej:

  • w sprawach prostych oraz wymagających analizy dokumentów,
  • wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem www.uokik.gov.pl/wiih
 • Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów:

  • sprawy proste oraz wymagające analizy dokumentów,
  • wystąpienia do przedsiębiorców oraz pisma procesowe,
  • wykaz rzeczników dostępny jest na stronie internetowej www.uokik.gov.pl/rzecznicy. Ponadto adres do rzecznika można uzyskać dzwoniąc na Infolinię Konsumencką
 • Europejskie Centrum Konsumenckie:

  • sprawy transgraniczne, które dotyczą sprzedawców z obszaru Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii,,
  • pomoc prawna dotycząca sporów ponadgranicznych,
  • strona internetowa: konsument.gov.pl
Porady specjalistyczne
 • Rzecznik Finansowy:

  • w sprawach z zakresu ubezpieczeń i finansów,
  • nr tel. 22 333 73 26-27,
  • adres strony internetowej: www.rf.gov.pl
 • Centrum Informacji Konsumenckiej przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej:

  • w sprawach telekomunikacyjnych,
  • nr tel. 22 330 40 00,
  • adres strony internetowej: www.cik.uke.gov.pl
 • Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych:

  • w sprawach dotyczących energii i paliw,
  • nr tel. 22 244 26 36,
  • adres e-mail: drr@ure.gov.pl,
  • adres strony internetowej: www.ure.gov.pl.
Pomoc na etapie sądowym
Jeżeli nie udało się Państwu polubownie rozwiązać konfliktu z przedsiębiorcą i chcą Państwo dochodzić swoich praw w sądzie albo przedsiębiorca pozwał Państwa do sądu, nieodpłatną pomoc prawną na etapie sądowym świadczy Stowarzyszenie AQUILA z Wrocławia. Informacje na ten temat znajdą Państwo pod numerem telefonu 71 74 000 22 oraz na stronie internetowej http://prawo-konsumenckie.pl/.
Sprawy nieindywidualne
Jeśli konsument podejrzewa, że przedsiębiorca swoim działaniem narusza zbiorowe interesy konsumentów, może złożyć pisemne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w Warszawie. Zawiadomienie jest jedynie sygnałem dla Prezesa UOKiK dot. stosowania praktyk i tylko od niego zależy czy postępowanie zostanie wszczęte czy też nie. Jako osoba zgłaszająca konsument nie jest stroną postępowania i nie zostanie poinformowany o jego wynikach. UOKiK nie udziela porad konsumentom ani nie rozstrzyga indywidualnych sporów z przedsiębiorcami

Informacje dotyczące ośrodków konsumenckich, ich adresów, godzin otwarcia, numerów telefonu oraz e-mail są dostępne po kliknięciu na miejscowość w liście ośrodków lub ikonę ośrodka na mapie.

ZNAJDŹ BEZPŁATNĄ POMOC

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

AKTUALNOŚCI