Jak egzekwować zapłatę faktury? Poradnik

Czy podczas prowadzenia działalności zdarzyło Ci się kiedyś wysłać fakturę i czekać na zapłatę dłużej niż się spodziewałeś? Z pewnością wiesz, jak frustrujące może być oczekiwanie na uregulowanie należności przez klientów. W naszym poradniku przygotowaliśmy praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w efektywnym egzekwowaniu płatności, zminimalizowaniu ryzyka zatorów płatniczych i trudności w zachowaniu stabilności finansowej Twojej firmy.

Solidna umowa to fundament egzekucji płatności

To właśnie w umowie zawarte są kluczowe elementy, takie jak warunki płatności, terminy oraz ewentualne kary za opóźnienia. Prawidłowo sformułowana umowa daje przedsiębiorcy solidną podstawę do egzekwowania należności w przypadku, gdy klient nie ureguluje faktury w terminie. Na co zwrócić uwagę podczas tworzenia takiej umowy?

Przede wszystkim, należy precyzyjnie określić, czy płatność ma być dokonana przelewem, gotówką, kartą płatniczą oraz jaki jest termin płatności od daty wystawienia faktury. Warto uwzględnić w umowie zapisy dotyczące kar za opóźnienia w płatnościach. Sankcje te mogą obejmować odsetki od kwoty zaległej oraz dodatkowe opłaty za każdy dzień zwłoki. Oczywiście, że co do zasady istnieją odsetki ustawowe za opóźnienie, ale i strony – w granicach prawa – mogą umówić się na różnego rodzaju dodatkowe kary dla jednej lub drugiej strony, w zależności od istotności przewinienia.

Umowa powinna być sformułowana w sposób klarowny i zrozumiały dla obu stron. W przypadku długotrwałych interesów warto uwzględnić w umowie zapisy dotyczące możliwości rozwiązania umowy w przypadku poważnego naruszenia warunków przez jedną ze stron. To z pewnością odstraszy nieuczciwych kontrahentów, którzy chcieliby korzystać z Twoich produktów i ciężkiej pracy bez ponoszenia opłat.

Stosowanie wyraźnych terminów płatności

Precyzyjne określenie terminów zapłaty pomaga uniknąć nieporozumień i sporów pomiędzy sprzedawcą a klientem oraz ułatwia skuteczne egzekwowanie płatności. Należy jednoznacznie określić, do kiedy klient ma uregulować fakturę. Termin ten powinien być realistyczny i dostosowany do specyfiki branży oraz relacji handlowych. Powinien zostać oznaczony dokładną kalendarzową datą, aby nie pozostawiać wątpliwości i miejsca na interpretacje. 

Stosowanie kar za zwłokę

W umowie należy precyzyjnie określić wysokość kar za opóźnienie w płatnościach. Może to być ustalona stawka procentowa od wartości zaległej faktury lub kwota stała za każdy dzień zwłoki. Ważne jest, aby zapisy dotyczące kar za zwłokę były uczciwe i uwzględniały interesy obu stron umowy. Warto unikać nadmiernie rygorystycznych zapisów, które mogą zniechęcić klientów do współpracy. Pomóc w tym może wykorzystanie zasad, które regulują odsetki ustawowe za opóźnienie. 

Wykorzystanie pomocy prawnika i stosownych instytucji

W przypadku poważniejszych problemów związanych z niespłacaniem faktur przez klientów warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach handlowych. Prawnik może pomóc w ocenie sytuacji prawnej oraz zaproponować odpowiednie działania mające na celu odzyskanie zaległych należności. Przygotuje on także stosowne pisma wzywające do spłaty długu.

W przypadku sporów z klientami możesz rozważyć skorzystanie z instytucji mediatora, który czasem wspiera w znalezieniu rozwiązania konfliktu drogą polubowną. Mediacja może być skutecznym sposobem na uniknięcie kosztownych i czasochłonnych procesów sądowych oraz zachowanie dobrych relacji z klientem.

W sytuacji, gdy inne metody egzekucji zaległych płatności okazują się nieskuteczne, przedsiębiorca ma również możliwość skorzystania z pomocy sądu. Wniesienie sprawy może być ostatecznym, ale w niektórych przypadkach jedynym krokiem, dla zabezpieczenia interesów i odzyskania zaległych pieniędzy.

Artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *