Wzory pism

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki

Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

REKLAMACJE DZIEŁA

Dzieło odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenie nowego dzieła

Dzieło odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków

Reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenie ceny

Reklamacja dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany

Reklamacje dzieła na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy

Reklamacje dzieła na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy

REKLAMACJE TOWARU

Reklamacja na podstawie rękojmi z żądaniem obniżenia ceny

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi odstąpienie od umowy

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem naprawy

Reklamacja towaru na podstawie rękojmi z żądaniem wymiany

Reklamacja z tytułu gwarancji

Rękojmia odstąpienie od umowy z powodu niespełnienia przez sprzedawcę jego obowiązków

Rękojmia odstąpienie od umowy mimo wcześniejszej naprawy lub dostarczenia nowej rzeczy

REKLAMACJE USŁUG

Reklamacja błędna kwota na fakturze

Reklamacja praw o przewozowe brak dokumentu

Reklamacja usług pocztowej

Reklamacja usługi finansowej

Reklamacja usługi hotelarskiej

Reklamacja usługi przewozu towaru

Reklamacja usługi turystycznej

Reklamacja usługi

Reklamacja zagubiony bagaż

Reklamacja usługi telekomunikacyjnej

PISMA SĄDOWE

Pozew

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o skuteczne doręczenie

Wniosek o uzasadnienie

Zawezwanie do próby ugodwej

PISMA INNE

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia z powodu wprowadzenia w błąd

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wezwanie do wykonania umowy sprzedaży przy zwłoce

Wezwanie do wykonania umowy niebędącej umową sprzedaży przy zwłoce

Wezwanie do zapłaty