28.08.2019 w Ośrodku Konsumenckim w Olsztynie do godz. 1200 ze względu na zakłócenia dostaw energii mogą wystąpić problemy w przygotowaniu pism. Ośrodek będzie otwarty zgodnie z harmonogramem. Zapraszamy!