W ostatnich dniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję wobec spółki Polkomtel, operatora sieci Plus. Na jej mocy na firmę została nałożona kara w wysokości przekraczającej 39,4 mln zł za pobieranie opłat wykraczających poza kwotę abonamentu.
Co prawda decyzja UOKiK jest obecnie nieprawomocna i istnieje duże prawdopodobieństwo, że Polkomtel odwoła się od niej,  jednak warto powołać się na nią w pozwie i równocześnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania do czasu uprawomocnienia się decyzji.

Prawomocne decyzje Prezesa UOKiK są tzw. prejudykatem i sąd nie może uznać, że przedsiębiorca nie stosował zarzucanych mu praktyk – mówi Małgorzata Miś – realizująca projekt Dlakonsumenta.pl.

Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji mają możliwość skorzystać m.in. z naszego projektu Dlakonsumenta.pl, w ramach którego bezpłatnie uzyskają pomoc prawną. Jeżeli Konsument uważa, że jego prawa zostały naruszone lub ma co do tego wątpliwości, może w ramach projektu pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020 finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłosić się do jednego z 10 Ośrodków Konsumenckich lub skorzystać z  porady telefonicznej. W razie potrzeby Konsument może uzyskać także pomoc w przygotowaniu odpowiednich pism, a także wsparcie na etapie procesowym.