W ramach projektu powstało dziesięć stałych regionalnych ośrodków konsumenckich, w których prowadzimy nieodpłatne poradnictwo konsumenckie i sporządzamy pisma dla konsumentów (w tym pisma procesowe i wnioski ADR). Informacje dotyczące ich adresów, godzin otwarcia, numerów telefonu oraz e-mail są dostępne po kliknięciu na miejscowość w liście ośrodków lub ikonę ośrodka na mapie.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące działalności regionalnego ośrodka konsumenckiego, mogą Państwo złożyć skargę do Stowarzyszenia Aquila, jak również bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który finansuje zadanie publiczne pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020.

Stowarzyszenie Aquila: malgorzata.mis@dlakonsumenta.pl

UOKiK: uokik@uokik.gov.pl