W 2017 r. UOKiK uznał, że spółka Orange Polska naruszyła prawa konsumentów poprzez nie podawanie w reklamach na temat oferty promocyjnej informacji o dodatkowej opłacie przy braku telefonu stacjonarnego.

Według Urzędu reklama mogła wprowadzić wiele osób w błąd, iż ich oferta jest tańsza, niż w rzeczywistości była.

Skutkiem było nałożenie na spółkę Orange Polska kary w wysokości ponad 16 mln zł.

W kwietniu 2019 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję UOKiK-u, lecz zmniejszył karę do ponad 13 mln mając na uwadze, że praktyka Orange Polska była stosowana w okresie przedkontraktowym.

 

Więcej informacji: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15527