W maju 2019 r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko firmie Exito, która zajmowała się sprzedażą przedmiotów takich jak: urządzenia do masażu, roboty kuchenne itd. na pokazach.

Firma zachęcała do przyjścia na swoje pokazy obietnicami ciekawych nagród, których losowanie miało mieć miejsce w trakcie pokazu, a wygrać mógł każdy.

Na pokazach uczestnicy nie otrzymywali obiecanych wcześniej upominków, a aby otrzymać ,,nagrodę” trzeba było za nią zapłacić. Dodatkowo firma przedstawiała potencjalnym konsumentom produkty, które były do zakupu w ,,niebywałej” okazji cenowej, dzięki której klienci mogli zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych. W rzeczywistości ceny były zawyżane i ceny sprzed ,,promocji” nigdy nie istniały.

Kolejną nieuczciwą praktyką jaką stosowała firma był brak dania konsumentom możliwości odstąpienia od umowy. Jest to niezgodne z prawem, albowiem każdy kto zawiera umowę na prezentacji może odstąpić od zakupu w ciągu 14 dni.

Prezes UOKiK nałożył na Exito karę w wysokości prawie 4 mln zł kary.

Firma musi zaprzestać stosowania kwestionowanych praktyk ze względu na nałożony na nią rygor natychmiastowej wykonalności. Klienci otrzymają od Exito listy z informacją o decyzji.

Decyzja nie jest prawomocna, ponieważ Exito może odwołać się do sądu. Ma na to 30 dni od odbioru decyzji.

Pomoc konsumencką znajdziesz w Regionalnych Ośrodkach Konsumenckich (znajdź swój Ośrodek: https://dlakonsumenta.pl/osrodki-konsumenckie/) lub dzwoniąc pod numer 22 299 60 90.

Tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w Twoim mieście lub powiecie

Źródło: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15670