Materiały edukacyjne

Dlakonsumenta.pl - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Bezpłatna pomoc prawna, pisma dla konsumentów (procesowe i ADR). Konsumencie, nie jesteś sam!

Poradnik finansowy

Dlakonsumenta.pl - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Bezpłatna pomoc prawna, pisma dla konsumentów (procesowe i ADR). Konsumencie, nie jesteś sam!

Sprzedaż bezpośrednia

Dlakonsumenta.pl - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów. Bezpłatna pomoc prawna, pisma dla konsumentów (procesowe i ADR). Konsumencie, nie jesteś sam!

Twoje prawa konsumenckie

Zobacz najczęstsze problemy konsumentów i poznaj rozwiązania.

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

BIK – prezentacja

Chargeback – prezentacja

Dowód zakupu – prezentacja

Dropshipping – prezentacja

Gwarancja a rękojmia – prezentacja

Klauzule abuzywne – prezentacja

Nieuczciwe praktyki rynkowe – prezentacja

Niezamówiona informacja handlowa – prezentacja

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa – prezentacja

Odstąpienie od umowy kredytu konsumenckiego – prezentacja

Reklamacja gwarancja – prezentacja

Reklamacja rękojmia – prezentacja

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – prezentacja

Zawarcie i zmiana umowy przez telefon – prezentacja

Zwłoka  w wykonaniu umowy – prezentacja