Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Można się z nami skontaktować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16:
– dzwoniąc pod numer 22  299 60 90
– pisząc na adres e-mail kontakt@dlakonsumenta.pl.

Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące działalności regionalnego ośrodka konsumenckiego, mogą Państwo złożyć skargę do Stowarzyszenia Aquila, jak również bezpośrednio do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który finansuje zadanie publiczne pn. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów w latach 2019-2020.

Stowarzyszenie Aquila: malgorzata.mis@dlakonsumenta.pl

UOKiK: uokik@uokik.gov.pl